Kunnan liikelaitoksen työntekijän kulkutiedot eivät toistaiseksi näy käyttöliittymässä tai ilmoituksella oikein