Vad ska jag göra om rapporten visar symbolen Undersök? (Selvitä)