Vad ska jag göra om rapporten visar symbolen Observera? (Huomioi)