Varför skickas ett meddelande om statuset “Undersök” till beställarna?