Varför lyckades det inte att lägga till alla företag i Valvoja?