Kan jag beställa arbete av ett företag som har symbolen STOP på rapporten?