Kan jag beställa arbete av ett företag som har symbolen Observera på rapporten?