Jag har lämnat uppgifter per e-post/brev. Hur snabbt syns uppgifterna i rapporten?