Varför syns inte ansvarsförsäkringen längre på min rapport?