Att lägga till och ändra på uppgifter om arbetstagare i Ilmoita-tjänsten